Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
02/HT 05/10/2018 Kế hoạch, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019 CỦA SGD ĐT
03/HT 05/10/2018 Kế hoạch, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019 CỦA PHÒNG GD ĐT
05/HT 05/10/2018 Kế hoạch, DỰ THẢO NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019 CỦA TRƯỜNG TH NGUYỄN VIẾT XUÂN
06.../ht 06/06/2018 Kế hoạch, Tham khảo làm lại năm 2018-2019