Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
CVPHT/10 02/11/2018 Báo cáo tổng hợp giữa kì 1 năm 2018
Số 25/HT 25/10/2018 Luật, GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT GIÁO DỤC (SỬA ĐỔI)
13/HT 13/10/2018 Công văn, BẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN NĂM HỌC 2018-2019 (MẪU MỚI PGD ĐT)
06/HT 05/10/2018 Chỉ thị, CHỈ THỊ NĂM HỌC 2018-2019 CỦA BGDĐT
05/HT 05/10/2018 Kế hoạch, DỰ THẢO NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019 CỦA TRƯỜNG TH NGUYỄN VIẾT XUÂN
04/HT 05/10/2018 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC CỦA TỈNH ĐĂK LẮK
03/HT 05/10/2018 Kế hoạch, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019 CỦA PHÒNG GD ĐT
02/HT 05/10/2018 Kế hoạch, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019 CỦA SGD ĐT
01/HT 05/10/2018 Chỉ thị, CHỈ THỊ NĂM HỌC 2018-2019
01/HT 05/10/2018 CHỈ THỊ NHIEMJ VỤ NĂM HỌC 2018-2019
06/HT 06/06/2018 THAM KHẢO MẪU BDTX GIÁO VIÊN
06.../ht 06/06/2018 Kế hoạch, Tham khảo làm lại năm 2018-2019
Trang 1 / 212»