Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
04/HT 05/10/2018 Quyết định, QUYẾT ĐỊNH KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC CỦA TỈNH ĐĂK LẮK